poniedziałek, 4 czerwca 2018

Z Anną Wazówną poznajemy historię

Uczniowie naszej szkoły już od  początku roku aktywnie włączyli się w obchody Roku Anny Wazówny. Najpierw zostało zorganizowane spotkanie z historykiem i znanym regionalistą p. Piotrem Grążawskim. Wtedy uczniowie, obok innych legend, usłyszeli tę o Białej Damie, która pojawia się na brodnickim zamku. Było to pierwsze zadanie z cyklu spotkań „Śladami Anny Wazówny”.
Niedawno, bo  14 maja, uczniowie klas 5. i 4. wybrali się na wycieczkę po Brodnicy i okolicach. Na początku udaliśmy się do Pałacu Anny Wazówny, gdzie pan Piotr Grążawski  opowiadał uczniom ciekawe historie dotyczące brodnickiej starościny. Usłyszeliśmy m. in. o okolicznościach jej przybycia do Polski, kontaktach z ówczesnymi władzami i wreszcie o jej pasjach, takich jak ziołolecznictwo, opieka nad potrzebującymi.

Bardzo istotnym punktem naszej wycieczki była wizyta w Szkole Podstawowej w Gorczenicy. Szkoła ta bowiem nosi imię Królewny Anny Wazówny. Warto dodać, że jest to jedyna w Polsce szkoła podstawowa nosząca takie imię. Tam pani dyrektor opowiedziała nam o historii nadania imienia szkole, obejrzeliśmy tablicę pamiątkową upamiętniającą to wydarzenie. Byliśmy też w izbie pamięci.
Ponadto pan Piotr Grążawski opowiedział nam wiele ciekawostek o nieznanej historii naszego miasta. Byliśmy miedzy innymi w okolicach zakola Drwęcy oraz w miejscu, gdzie przebiegała kiedyś kolej wąskotorowa. Dowiedzieliśmy się m.in., że cała linia miała długość około 30 km i prowadziła do Ostrowitego. Największe przewozy na linii miały miejsce w latach 50.; w latach 60. znacznie spadły, a w połowie lat 70. pojawił się pomysł zlikwidowania kolejki. Jednak ostatni pociąg przejechał po tym odcinku 14 listopada 1992 roku. W sierpniu 2012 roku rozpoczęto całkowitą rozbiórkę linii i ukończono ją w połowie września.

Byliśmy również we wsi Kominy, gdzie znajduje się tajemniczy kamień graniczny.
   Wycieczka zakończyła się, gdy po wędrówce wokół Brodnicy wróciliśmy przed
park imienia królewny, który  rozciąga się na skwerze między ulicą Zamkową, pozostałościami murów obronnych, Drwęcą i fosą. Nazwa parku funkcjonuje od czasu jej uchwalenia przez Radę Miejską w 2002 roku. Jest to miejsce, które cieszy się dużą popularnością, zwłaszcza wiosną i  latem, ponieważ wokół rozciągają się piękne widoki. Na pewno ten wyjazd przybliżył uczniom sylwetkę Anny Wazówny i był doskonałym przygotowaniem do kolejnego wyjazdu śladami Anny Wazówny, tym razem do Golubia i Torunia.
Nad organizacją i opieką nad uczniami czuwały panie: Ewelina Rozpierska, Joanna Kruzińska, Marlena Kamińska, Anna Manelska.